Wandelkoers.nl

hoofdpagina | even voorstellen | wandelen | wandelroutes | reisorganisator | groepswandelreizen | terugblik | ervaringen deelnemers | wetenswaardig | reisgidsen en boekhandels | facebook | contact | mijn foto's | links

Postzegels vertellen


Op deze pagina:

Postzegels vertellen

Inleiding

Bruggen

Prehistorische Bruggen

Boogbruggen

Boogbruggen uit Steen

Inleiding

Besleti brug in Georgië

Row Bridge in Schotland

Ponte Via Claudia Augusta in Italië

Tullbron in Zweden

Heinäjoen Silta in Finland

Rialtobruggen

Rialtobrug in Venetië

Boogbrug uit Metaal

Metalen Boogbrug Tallberg

De Craigellachie Bridge

Boogbrug uit Beton

Tallbergsbron in Zweden

Färjsundsbron in Åland (Finland)

Mizen Head Brug in Ierland

Boyne Viaduct in Ierland

Baileybruggen

Baileybrug in Liechtenstein

Hangbruggen

Inleiding

Hangbrug Höga Kusten

Tuibruggen

Inleiding

Tuibrug Øresund tussen Denemarken en Zweden

Balk- of Liggerbruggen

Betonnen Balkbrug Tallberg

Postzegels gerangschikt op Land en Uitgiftedatum

Groot-Brittannië

Zweden

Finland

Åland

Ierland

Vogels

Uilen

Inleiding

Uilensoorten in Nederland

Inleiding

Steenuil

Bosuil

Kerkuil

Ransuil

Velduil

Oehoe

Uilensoorten in overige delen van Europa

Dwerguil (Glaucidium passerinum)

Ruigpootuil

Oeraluil

Laplanduil

Sneeuwuil

Uilensoorten in de rest van de Wereld

Amerikaanse Oehoe

Roofvogels

Inleiding

Roofvogelsoorten in Nederland

Inleiding

In Nederland voorkomende Valken

Torenvalk

Boomvalk

Slechtvalk

Overige soorten Valken in Europa

Smelleken

Roodpootvalk

Giervalk

Kleine Torenvalk

In Nederland voorkomende Kiekendieven

Inleiding

Grauwe Kiekendief

Blauwe Kiekendief

Bruine Kiekendief

Steppe Kiekendief

Wespendief

Sperwer

Havik

Zeearend

Zeevogels

Papegaaiduiker

Jan van Gent

Zeeduikers

Parelduiker

Roodkeelparelduiker

IJsduiker

Alken

Zwarte zeekoet

Steltlopers

Familie van de Strandkopers en Snippen

Inleiding

Watersnip

Geslacht van de Wulpen

Regenwulp

Geslacht van de Grutto's

Grutto

Rosse grutto

Geslacht van de Strandlopers en Snippen

Bonte strandloper

Drieteenstrandloper

Kanoet of Kanoetstrandloper

Familie van de Franjepoten

Grauwe franjepoot

Rosse franjepoot

Scholekster

Tureluur

Kemphaan

Familie van de Kieviten en Plevieren

Kievit

Kluut

Strandvogels

Zangvogels

Familie van de Piepers en Kwikstaarten

Graspieper

Oeverpieper

Duinpieper

Waterpieper

(Witte) Kwikstaart

Gele kwikstaart

Grote gele kwikstaart

Register van nederlandse vogelnamen

Register van wetenschappelijke vogelnamen

Meer info: https://www.eaglewatch.nl/europa

Inheemse volken

De Métis in Canada

Louis Riel

Verzetsgroep van de Red River Nederzetting

Geodesie: Landmeetkunde en Kartografie

David Thompson

Red River Nederzetting

https://slideplayer.com/slide/12755593/

Landontginning Noord-Canada

Sextant

Kompasroos