Wandelkoers.nl

hoofdpagina | even voorstellen | wandelen | wandelroutes | reisorganisator | groepswandelreizen | terugblik | ervaringen deelnemers | wetenswaardig | reisgidsen en boekhandels | facebook | contact | mijn foto's | links

Plantenfamilies in relatie met vlindersoorten| Berkenfamilie / Betulaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Berkenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Betula sp. Geslacht Berk Sleedoornpage, Rouwmantel, Grote vos, Gehakkelde vos, Frigga's parelmoervlinder, Roodbonte parelmoervlinder
Betula pendula Ruwe berk Rouwmantel
Coryllus avellana Hazelaar Gehakkelde aurelia| Brandnetelfamilie / Urticaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Brandnetelfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Parietaria officinalis Groot glaskruid Atalanta, Zuidelijke gehakkelde aurelia
Parietaria judaica Klein glaskruid Zuidelijke gehakkelde aurelia
Urtica dioica Grote brandnetel Dagpauwoog, Distelvlinder, Atalanta, Kleine vos, Gehakkelde aurelia, Landkaartje
| Bremraapfamilie / Orobanchaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Bremraapfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Bartsia alpina Alpenhelm Geelbonte parelmoervlinder
Rhinanthus sp. Geslacht Ratelaar Bosparelmoervlinder
Rhinanthus minor Kleine ratelaar Oostelijke parelmoervlinder
Melampyrum sp. Geslacht Zwartkoren Bosparelmoervlinder, Steppeparelmoervlinder, Woudparelmoervlinder
Melampyrum pratense Hengel Bosparelmoervlinder| Composietenfamilie / Compositae of Asteraceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Composietenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Artemisia sp. Geslacht Alsem Distelvlinder
Artemisa vulgaris Bijvoet Distelvlinder
Antennaria sp. Geslacht Antennaria Distelvlinder
Arctium sp. Geslacht Klis (of Klit) Distelvlinder
Aster sp. Geslacht Aster Distelvlinder
-------------------- -------------------------------------------------
Carduus sp. Geslacht Carduus (Distel) Distelvlinder
Carduus acanthoides Langstekelige distel Distelvlinder (Midden-Europa)
Carduus defloratus Alpen-distel Knoopkruidparelmoervlinder (Midden-Europa)
-------------------- -------------------------------------------------
Centaurea sp. Geslacht Knoopkruid Veldparelmoervlinder
Centaurea nigrescens Alpenkorenbloem Knoopkruidparelmoervlinder (Midden-Europa)
Centaurea scabiosa Grote centaurie Knoopkruidparelmoervlinder (Midden-Europa)
Centaurea jacea Echt knoopkruid Knoopkruidparelmoervlinder
-------------------- -------------------------------------------------
Cirsium sp. Geslacht Cirsium (Vederdistel) Distelvlinder
Cirsium acaule Aarddistel Knoopkruidparelmoervlinder
Cirsium arvense Akkerdistel Distelvlinder (Midden-Europa)
Cirsium oleraceum Moesdistel Distelvlinder (Midden-Europa)
Cirsium vulgare Speerdistel Knoopkruidparelmoervlinder
-------------------- -------------------------------------------------
Echinops sp. Geslacht Echinops (Kogeldistel) Distelvlinder
Onopordum sp. Geslacht Onopordum (Distel) Distelvlinder
Onopordum acanthium Wegdistel Distelvlinder (Midden-Europa)
Taraxacum sp. Geslacht Paardenbloem Aardbeivlinder (DK)
| Cypergrassenfamilie / Cyperaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Cypergrassenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Carex sp. Geslacht Zegge Veenhooibeestje, Boszandoog, Siberische erebia, Baltische toendravlinder
Carex diandra Ronde zegge Veenhooibeestje
Carex canescens Zompzegge Veenhooibeestje
Carex limosa Slijkzegge Veenhooibeestje
Carex montana Bergzegge Boszandoog
Carex remota IJle zegge Koevinkje
Carex rostrata Snavelzegge Veenhooibeestje
Eriophorum sp. Geslacht Wollegras Veenhooibeestje
Eriophorum angustifolium Veenpluis Veenhooibeestje
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras Veenhooibeestje, Baltische toendravlinder
| Dennenfamilie / Pinaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Dennenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Pinus sylvestris Den| Duindoornfamilie / Elaeagnaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Duindoornfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Hippophae rhamnoides Duindoorn Vals heideblauwtje (Midden-Europa)


| Gentiaanfamilie / Gentianaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Gentiaanfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Gentiana asclepiadea Zijdeplantgentiaan Gentiaanblauwtje (Midden-Europa)
Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan Berggentiaanblauwtje
Gentiana germanica Duitse gentiaan Gentiaanblauwtje (Midden-Europa)
Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan Gentiaanblauwtje| Grassenfamilie / Poaceae of Gramineae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Grassenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Agrostis sp. Geslacht Struisgras Bruin zandoogje
Agrostis capillaris Gewoon struisgras Kommavlinder
Agrostis vinearis Zandstruisgras Heivlinder
Alopecurus sp. Geslacht Vossenstaart Bont dikkopje
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart Bont dikkopje, Geelsprietdikkopje
Ammophila arenaria Helm Heivlinder
Arrhenatherum elatius Glanshaver Koevinkje
-------------------- -------------------------------------------------
Brachypodium sp. Geslacht Kortsteel Bont dikkopje, Spiegeldikkopje, Bruin zandoogje
Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel Bont dikkopje, Dwergdikkopje, Zwartsprietdikkopje, Geelsprietdikkopje, Groot dikkopje, Zomererebia
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel Bont dikkopje, Geelsprietdikkopje, Spiegeldikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Bromus sp. Geslacht Dravik Bont dikkopje, Geelbont dikkopje, Argusvlinder, Bruin zandoogje, Dambordje
Bromus erectus Bergdravik Zwartsprietdikkopje (Midden-Europa), Geelsprietdikkopje (Midden-Europa)
Bromus ramosus Ruwe dravik Bont dikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Calamagrostis sp. Geslacht Struisriet Bont dikkopje, Geelbont dikkopje, Spiegeldikkopje, Heivlinder, Kleine argusvlinder
Calamagrostis canescens Hennegras Bont dikkopje, Geelbont dikkopje, Geelsprietdikkopje, Spiegeldikkopje
Calamagrostis epigejos Duinriet Bont dikkopje, Zwartsprietdikkopje, Kleine argusvlinder
Calamagrostis purpurea Purper struisriet Geelbont dikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Corynephorus canescens Buntgras Kommavlinder
Cynosurus sp. Geslacht Cynosurus Geelbont dikkopje
Cynosurus cristatus Kamgras Geelsprietdikkopje (Midden-Europa)
Dactylis sp. Geslacht Kropaar Bont dikkopje, Kleine argusvlinder
Dactylis glomerata Kropaar Bont dikkopje, Geelsprietdikkopje (Midden-Europa), Kleine argusvlinder, Zomererebia
Deschampsia sp. Geslacht Smele Siberische erebia
Deschampsia cespitosa Ruwe smele Boserebia
Elytrigia sp. Geslacht Kweekgras Geelbont dikkopje
Elytrigia repens Kweek Geelbont dikkopje, Dwergdikkopje, Geelsprietdikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Festuca sp. Geslacht Zwenkgras Bont dikkopje, Kommavlinder, Argusvlinder, Rotsvlinder, Kleine argusvlinder, Veenhooibeestje, Tweekleurig hooibeestje, Bruin zandoogje, Gewone dauwerebia, Dambordje, Heivlinder, Heremiet, Pooltoendravlinder
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras Bont dikkopje
Festuca ovina Ruig schapengras Kommavlinder, Kleine argusvlinder, Zomererebia, Pooltoendravlinder
Festuca pratensis Beemdlangbloem Bont dikkopje, Geelsprietdikkopje
Festuca rubra Rood zwenkgras Kleine argusvlinder, Zomererebia, Boserebia
-------------------- -------------------------------------------------
Glyceria sp. Geslacht Vlotgras Baltische toendravlinder
Holcus sp. Geslacht Witbol Bruin zandoogje
Holcus lanatus Gestreepte witbol Bont dikkopje (Rhön), Geelsprietdikkopje (Rhön)
Holcus mollis Gladde witbol Geelsprietdikkopje (Rhön)
-------------------- -------------------------------------------------
Lolium sp. Geslacht Raaigras Kommavlinder
Lolium perenne Engels raaigras Kommavlinder, Zwartsprietdikkopje
Melica sp. Geslacht Parelgras Tweekleurig hooibeestje
Melica nutans Knikkend parelgras Tweekleurig hooibeestje, Kleine argusvlinder
Milium sp. Geslacht Gierstgras Geelbont dikkopje, Bruin zandoogje, Boserebia
Milium effusum Bosgierstgras Geelbont dikkopje, Bruin zandoogje, Boserebia
Molinia sp. Geslacht Molinia Bont dikkopje, Spiegeldikkopje
Molinia arundinacea Molinia arundinacea Bont dikkopje (Rhön)
Molinia caerulea Pijpenstrootje Groot dikkopje, Bont dikkopje, Spiegeldikkopje, Koevinkje, Bont zandoogje, Boserebia
Nardus stricta Borstelgras Kommavlinder (Midden-Europa)
Phleum sp. Geslacht Doddengras Bont dikkopje, Pooltoendravlinder
Phleum pratense Timoteegras Bont dikkopje (Rhön), Geelsprietdikkopje (Midden-Europa), Zomererebia
-------------------- -------------------------------------------------
Phragmites sp. Geslacht Phragmites Spiegeldikkopje
Phragmites australis Riet Spiegeldikkopje
Poa sp. Geslacht Beemdgras Spiegeldikkopje, Kommavlinder, Argusvlinder, Rotsvlinder, Veenhooibeestje, Zilverstreephooibeestje, Hooibeestje, Koevinkje, Bruin zandoogje, Boserebia, Gewone dauwerebia, Dambordje, Noordse toendravlinder, Pooltoendravlinder
Poa pratensis Veldbeemdgras Groot dikkopje (Midden-Europa), Bruin zandoogje
Poa trivialis Ruw beemdgras Bont dikkopje, Zwartsprietdikkopje (Midden-Europa)
Sesleria sp. Geslacht Sesleria Gewone dauwerebia
Sieglingia decumbens Tandjesgras Boserebia


| Heidefamilie / Ericaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Heidefamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Andromeda polifolia Lavendelhei Veenbesblauwtje, Veenbesparelmoervlinder
Arbutus unedo Aardbeiboom Jasiusvlinder
Calluna vulgaris Struikhei Boomblauwtje, Heideblauwtje, Vals heideblauwtje
Empetrum nigrum Kraaihei Vals heideblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Erica sp. Geslacht Dophei Heideblauwtje
Erica carnea Alpenheide Heideblauwtje (Midden-Europa)
Erica tetralix Gewone dophei Heideblauwtje
Ledum palustre Moerasrozemarijn Zilvervlek
-------------------- -------------------------------------------------
Vaccinium sp. Geslacht Bosbes Veenluzernevlinder
Vaccinium gaultherioides Alpenrijsbes Veenbesblauwtje (Alpen)
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes Veenluzernevlinder
Vaccinium oxycoccos Kleine veenbes Veenbesblauwtje, Veenbesparelmoervlinder, Ringoogparelmoervlinder
Vaccinium uliginosum Rijsbes Veenluzernevlinder, Heideblauwtje, Vals heideblauwtje, Veenbesblauwtje, Ringoogparelmoervlinder, Zilvervlek, Freija's parelmoervlinder, Poolparelmoervlinder, Geelbonte parelmoervlinder
Vaccinium vitis-idaea Vossenbes of Rode bosbes Veenbesblauwtje| Helmkruidfamilie / Scrophulariaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Helmkruidfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Verbascum sp. Geslacht Toorts Toortsparelmoervlinder
Verbascum densiflorum Stalkaars Toortsparelmoervlinder
Verbascum longifolium Verbascum longifolium Toortsparelmoervlinder
Verbascum nigrum Zwarte toorts Toortsparelmoervlinder
Verbascum thapsus Koningskaars Tweekleurige parelmoervlinder, Toortsparelmoervlinder| Hennepfamilie / Cannabaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Hennepfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Celtis australis Europese netelboom Snuitvlinder
Humulus lupulus Hop Gehakkelde aurelia


| Hulstfamilie / Aquifoliaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Hulstfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ilex sp. Geslacht Hulst Boomblauwtje
Ilex aquifolium Gewone hulst Boomblauwtje| Iepenfamilie / Ulmaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Iepenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ulmus sp. Geslacht Iep Rouwmantel, Gehakkelde vos, Oostelijke Vos
Ulmus glabra Ruwe iep Iepenpage
Ulmus laevis Fladderiep Iepenpage
Ulmus minor Gladde- of Veldiep Iepenpage, Grote Vos
| Kaardebolfamilie / Dipsacaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Kaardebolfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Cephalaria sp. Geslacht Cephalaria Moerasparelmoervlinder
Succisa pratensis Blauwe knoop Moerasparelmoervlinder| Kaasjeskruidfamilie / Malvaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Kaasjeskruidfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Abutilon theophrasti Fluweelblad Kaasjeskruiddikkopje
Althaea cannabina Hennepbladstokroos Kaasjeskruiddikkopje
Althaea officinalis (Echte) heemst Kaasjeskruiddikkopje
Alcea rosea Stokroos Kaasjeskruiddikkopje
Lavatera cretica Lavatera cretica Kaasjeskruiddikkopje
Lavatera maritima Struikmalva Kaasjeskruiddikkopje
Malope malacoides Malope malacoides Aambeelddikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Malva sp. Geslacht Kaasjeskruid Bergspikkeldikkopje, Witgezoomd spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Aambeelddikkopje, Distelvlinder
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Malva moschata Muskuskaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Malva neglecta Klein kaasjeskruid Aambeeldspikkeldikkopje, Kaasjeskruiddikkopje, Distelvlinder
Malva parviflora Kleinbloemig kaasjeskruid Aambeelddikkopje
Malva pusilla Rond kaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje, Distelvlinder
| Kamperfoeliefamilie / Caprifoliaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Kamperfoeliefamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Knautia sp. Geslacht Knautia Moerasparelmoervlinder, Roodbonte parelmoervlinder
Knautia arvensis Beemdkroon Moerasparelmoervlinder
Lonicera caerulea Honingbes Oranjebonte parelmoervlinder
Lonicera caprifolium Gewone kamperfoelie Kleine ijsvogelvlinder, Blauwe ijsvogelvlinder
Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie Kleine ijsvogelvlinder, Blauwe ijsvogelvlinder
Scabiosa columbaria Duifkruid Moerasparelmoervlinder
Symphoricarpos albus Sneeuwbes Blauwe ijsvogelvlinder
-------------------- -------------------------------------------------
Valeriana sp. Geslacht Valeriaan Herdersparelmoervlinder, Woudparelmoervlinder
Valeriana dioica Kleine valeriaan Woudparelmoervlinder
Valeriana officinalis Echte valeriaan Woudparelmoervlinder| Kattenstaartfamilie / Lythraceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Kattenstaartfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Lythrum sp. Geslacht Kattenstaart Boomblauwtje
Lythrum salicaria Grote kattenstaart Boomblauwtje
| Klimkersfamilie / Tropaeolaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Klimkersfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Tropaeolum majus Oost-Indische kers Groot koolwitje, Klein koolwitje| Klimopfamilie / Araliaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Klimopfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Hedera sp. Geslacht Klimop Boomblauwtje
Hedera helix Kleinbladige klimop Boomblauwtje


| Kornoeljefamilie / Cornaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Kornoeljefamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Cornus sp. Geslacht Kornoelje Boomblauwtje
Cornus sanguineum Rode kornoelje Boomblauwtje


| Lipbloemigen / Lamiaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Lipbloemigen, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Lavandula sp. Geslacht Lavendel Klein tijmblauwtje
Mentha sp. Geslacht Munt Klein tijmblauwtje
Origanum vulgare Wilde marjolein Tijmblauwtje
Satureja sp. Geslacht Bonenkruid Klein tijmblauwtje, Oostelijk tijmblauwtje
Sideritis scordioides Sideritis scordioides Andoorndikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Stachys sp. Geslacht Andoorn
Stachys officinalis Betonie Pluimdikkopje
Stachys palustris Moerasandoorn Pluimdikkopje
Stachys pradica Stachys pradica Pluimdikkopje
Stachys recta Bergandoorn Pluimdikkopje, Andoorndikkopje, Tweekleurige parelmoervlinder
Stachys sylvatica Bosandoorn Pluimdikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Thymus sp. Geslacht Tijm Tijmblauwtje, Oostelijk tijmblauwtje, Turkooisblauwtje
Thymus pulegioides Grote tijm Tijmblauwtje (Midden-Europa)
Thymus serpyllum Kleine tijm of Wilde tijm Klein tijmblauwtje, Tijmblauwtje, Turkooisblauwtje
Thymus vulgaris Echte tijm Klein tijmblauwtje
| Muskuskruidfamilie / Adoxaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Muskuskruidfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Viburnum opulus Gelders roos Roodbonte parelmoervlinder| Napjesdragersfamilie / Fagaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Napjesdragersfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Quercus sp. Geslacht Eik
Quercus cerris Moseik of Turkse eik Eikenpage, Bruine eikenpage
Quercus ilex Steeneik Bruine eikenpage
Quercus petraea Wintereik Eikenpage, Bruine eikenpage
Quercus pubescens Donzige eik Eikenpage, Bruine eikenpage
Quercus robur Zomereik Eikenpage, Bruine eikenpage
Quercus rubra Amerikaanse eik Eikenpage


| Olijffamilie / Oleaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Olijffamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Fraxinus excelsior Es Roodbonte parelmoervlinder
Ligustrum vulgare Wilde liguster Roodbonte parelmoervlinder


| Ooievaarsbekfamilie / Geraniaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Ooievaarsbekfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Erodium cicutarium Reigersbek Bruin blauwtje, Zwart blauwtje
Geranium sp. Geslacht Geranium Geraniumblauwtje, Bruin blauwtje
Geranium asphodeloides Geranium asphodeloides Balkan bruin blauwtje
Geranium macrorrhizum Rotsooievaarsbek Balkan bruin blauwtje
Geranium palustre Moerasooievaarsbek Zwart blauwtje (Midden-Europa)
Geranium pratense Beemdooievaarsbek Zilverbruin blauwtje, Zwart blauwtje
Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek Vals bruin blauwtje, Balkan bruin blauwtje, Zwart blauwtje (Midden-Europa)
Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek Zwarte apollovlinder, Vals bruin blauwtje, Zilverbruin blauwtje, Zwart blauwtje
Geranium versicolor Ooievaarsbek (versicolor) Zwart blauwtje
Pelargonium zonale Pelargonium zonale Geraniumblauwtje

| Papaverfamilie / Papaveraceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Papaverfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Corydalis sp. Geslacht Helmbloem Zwarte apollovlinder
Corydalis cava Holwortel Zwarte apollovlinder
Corydalis intermedia Corydalis intermedia Zwarte apollovlinder
Corydalis lutea Gele helmbloem Zwarte apollovlinder
Corydalis solida Vingerhelmbloem Zwarte apollovlinder


| Pijpbloemfamilie / Aristolochiaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Pijpbloemfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Aristolochia sp. Geslacht Pijpbloem Zuidelijke pijpbloemvlinder
Aristolochia clematitis Pijpbloem Zuidelijke pijpbloemvlinder
Aristolochia lutea Aristolochia lutea Zuidelijke pijpbloemvlinder
Aristolochia pallida Aristolochia pallida Zuidelijke pijpbloemvlinder

Het algehele voorkomen heeft dit geslacht de naam "Duitse pijp" gegeven, vanwege de overeenkomsten met een houtvesterspijp. In de Verenigde Staten wordt het geslacht ook wel "Dutchman's pipe" ("Nederlandse pijp") genoemd.| Ranonkelfamilie / Ranunculaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Ranonkelfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ranunculus sp. Geslacht Ranonkel Aardbeivlinder (DK)| Resedafamilie / Resedaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Resedafamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Reseda sp. Geslacht Reseda Klein koolwitje, Oranjetipje
Reseda alba Witte reseda Resedawitje
Reseda lutea Wilde reseda Resedawitje, Oostelijk resedawitje
Reseda luteola Wouw Resedawitje
| Ribesfamilie / Grossulariaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Ribesfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ribes sp. Geslacht Ribes Gehakkelde aurelia
Ribes rubrum Aalbes a href="#polygonia c-album">Gehakkelde aurelia


| Rozenfamilie / Rosaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Rozenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Agrimonia sp. Geslacht Agrimonie Aardbeivlinder (DK), Zuidelijke aardbeivlinder
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie Aardbeivlinder
Alcea rosea Stokroos Kaasjeskruiddikkopje
Alchemilla sp. Geslacht Vrouwenmantel Bergspikkeldikkopje
Alchemilla glomerulans Grootbladige vrouwenmantel Bergspikkeldikkopje
Amelanchier ovalis Europees krentenboompje Koningspage (Midden-Europa)
Aruncus dioicys Geitenbaard Spireazwever, Purperstreepparelmoervlinder
Crataegus sp. Geslacht Meidoorn Koningspage, Groot geaderd witje
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Koningspage (Midden-Europa)
Dryas octopedale Zilverkruid Bergspikkeldikkopje
Filipendula ulmaria Moerasspirea Aardbeivlinder (Rhön), Dubbelstipparelmoervlinder, Purperstreepparelmoervlinder, Spireazwever
Filipendula vulgaris Knolspirea Bretons spikkeldikkopje, Dubbelstipparelmoervlinder, Purperstreepparelmoervlinder
-------------------- -------------------------------------------------
Fragaria sp. Geslacht Aardbei
Fragaria moschata Grote bosaardbei Groot spikkeldikkopje
Fragaria vesca Bosaardbei Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Zuidelijke aardbeivlinder
Fragaria viridis Heuvelaardbei Aardbeivlinder (Rhön)
Malus domestica Appel Grote vos
Malus sylvestris Wilde appel Koningspage
-------------------- -------------------------------------------------
Potentilla sp. Geslacht Ganzerik Groot spikkeldikkopje, Bergspikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje, Westelijk spikkeldikkpopje, Witgezoomd spikkeldikkopje, Noords spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Zuidelijke aardbeivlinder
Potentilla anglica Kruipganzerik Groot spikkeldikkopje
Potentilla anserina Zilverschoon Frans spikkeldikkopje, Aardbeivlinder
Potentilla argentea Viltganzerik Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje
Potentilla aurea Gele of Gouden ganzerik Donker spikkeldikkopje
Potentilla crantzii Donzige ganzerik Donker spikkeldikkopje
Potentilla erecta Tormentil Groot spikkeldikkopje, Bergspikkeldikkopje, Donker spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Zuidelijke aardbeivlinder
Potentilla hirta Potentilla hirta Aambeeldspikkeldikkopje, Geelbandspikkeldikkopje, Voorjaarsspikkeldikkopje
Potentilla palustris Wateraardbei Groot spikkeldikkopje
Potentilla pusilla Potentilla pusilla Aambeeldspikkeldikkopje
Potentilla recta Rechte ganzerik Voorjaarsspikkeldikkopje, Geelbandspikkeldikkopje
Potentilla reptans Vijfvingerkruid Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Aambeeldspikkeldikkopje, Voorjaarsspikkeldikkopje
Potentilla tabernaemontani of P. verna Voorjaarsganzerik Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkpopje, Westelijk spikkeldikkpopje, Aardbeivlinder, Voorjaarsspikkeldikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Prunus sp. Geslacht Prunus Koningspage, Pruimenpage
Prunus avium Zoete kers Grote vos
Prunus cerasifera Kerspruim Koningspage, Sleedoornpage
Prunus cocomilia Prunus cocomilia (Italiaanse pruim) Zwartbruin dikkopje
Prunus domestica Pruim Koningspage, Sleedoornpage, Pruimenpage
Prunus padus Gewone vogelkers Pruimenpage (Midden-Europa)
Prunus fruticosa Prunus fruticosa Koningspage (Midden-Europa)
Prunus instititia Mirabelle of Kroosjespruim Sleedoornpage, Pruimenpage
Prunus mahaleb Weichselboom of -kers Koningspage
Prunus persica Perzik Koningspage
Prunus spinosa Sleedoorn Zwartbruin dikkopje, Koningspage, Groot geaderd witje, Sleedoornpage, Kleine sleedoornpage, Pruimenpage
Pyrus sp. Geslacht Peer Koningspage
Pyrus communis Gewone peer Grote vos
Pyrus spinosa Pyrus spinosa (peer) Zwartbruin dikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Rubus sp. Geslacht Braam Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Noords spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Groentje, Boomblauwtje, Keizersmantel, Purperstreepparelmoervlinder, Zilvervlek, Freija's parelmoervlinder, Frigga's parelmoervlinder
Rubus caesius Dauwbraam of Duinbraam Groot spikkeldikkopje, Aardbeivlinder
Rubus chamaemorus Kruipbraam Noords spikkeldikkopje, Frigga's parelmoervlinder, Freija's parelmoervlinder
Rubus fruticosus Gewone braam of Bosbraam Braamparelmoervlinder
Rubus idaeus Framboos Aardbeivlinder, Braamparelmoervlinder, Purperstreepparelmoervlinder
Rubus ulmifolius Koebraam Braamparelmoervlinder
-------------------- -------------------------------------------------
Sanguisorba sp. Geslacht Pimpernel Purperstreepparelmoervlinder
Sanguisorba minor Kleine pimpernel Aarbeivlinder (Rhön), Oostelijk kalkgraslanddikkopje (Rhön), Kalkgraslanddikkopje (Rhön)
Sanguisorba officinalis Grote pimpernel Donker pimpernelblauwtje, Pimpernelblauwtje, Purperstreepparelmoervlinder
Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes Groot geaderd witje
Spirea chamaedryfolia Iepspirea Spireazwever
Spirea salicifolia Theeboompje Spireazwever


| Sleutelbloemfamilie / Primulaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Sleutelbloemfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Androsace sp. Geslacht Mansschild (Rotsjasmijn)
Androsace chamaejasme Androsace chamaejasme Noordelijk mansschildblauwtje
Androsace obtusifolia Androsace obtusifolia Noordelijk mansschildblauwtje
Androsace villosa Androsace villosa Noordelijk mansschildblauwtje
Primula sp. Geslacht Sleutelbloem
Primula elatior Slanke sleutelbloem Sleutelbloemvlinder
Primula veris Gulden sleutelbloem Sleutelbloemvlinder (Midden-Europa)
Primula vulgaris Stengeloze sleutelbloem Sleutelbloemvlinder (Midden-Europa)


| Steenbreekfamilie / Saxifragaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Steenbreekfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek Kleine apollovlinder| Vetplantenfamilie / Crassulaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Vetplantenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Rhodiola rosea Rozewortel Apollovlinder, Kleine apollovlinder
Sedum album Wit vetkruid Apollovlinder, Vetkruidblauwtje
Sedum roseum Roze vetkruid Kleine apollovlinder
Sedum sexangulare Zacht vetkruid Vetkruidblauwtje
Sedum telephium Hemelsleutel Apollovlinder, Vetkruidblauwtje
| Vlinderbloemigen / Fabaceae of Leguminosae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Vlinderbloemigen, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Anthyllis vulneraria Wondklaver Dwergblauwtje, Klaverblauwtje, Adonisblauwtje, Turkooisblauwtje
Astragalus sp. Geslacht Astragalus Noordse luzernevlinder, Bloemenblauwtje
Astragalus alpinus Bergwikke Noordse luzernevlinder, Vale luzernevlinder, Alpenblauwtje
Astragalus angustifolius Astragalus angustifolius Oostelijk saffierblauwtje
Astragalus austriacus Astragalus austriacus (Oostenrijkse wikke) Steppeluzernevlinder
Astragalus centroalpinus Astragalus centroalpinus Alpensaffierblauwtje (Italië)
Astragalus exscapus Astragalus exscapus Oostelijk saffierblauwtje, Alpensaffierblauwtje (Zwitserland)
Astragalus dasyanthus Astragalus dasyanthus Oostelijk saffierblauwtje
Astragalus frigidus Gletscherhokjespeul Vale luzernevlinder
Astragalus glycyphyllos Hokjespeul Steppeluzernevlinder, Gele luzernevlinder (Midden-Europa), Bloemenblauwtje, Bleek blauwtje
Astragalus monspessulanus Astragalus monspessulanus Groot tragantblauwtje
Astragalus parnassi Astragalus parnassi Oostelijk saffierblauwtje
Astragalus rumelica Astragalus rumelica Oostelijk saffierblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Chamaecytisus ratisbonensis Chamaecytisus ratisbonensis (Regensburger dwergbrem) Bremvlinder
Colutea arborescens Blazenstruik Tijgerblauwtje, Zuidelijk staartblauwtje, Dwergblauwtje, Zuidelijk dwergblauwtje, Blazenstruikblauwtje, Bloemenblauwtje, Heideblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Coronilla sp. Geslacht Coronilla Boswitje, Bloemenblauwtje
Coronilla emerus Kroonwikke Boswitje
Coronilla minima Coronilla minima Bleek blauwtje
Coronilla varia Bont kroonkruid Bruin dikkopje, Aardbeivlinder (Rhön), Boswitje, Zuidelijke luzernevlinder, Oranje luzernevlinder, Gele luzernevlinder, Zuidelijk staartblauwtje, Staartblauwtje, Heideblauwtje (Midden-Europa), Kroonkruidblauwtje, Bloemenblauwtje, Adonisblauwtje, Bleek blauwtje, Getand blauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Cytisus fontanesii Cytisus fontanesii Bruin dikkopje
Cytisus nigricans Cytisus nigricans (Zwartwordende dwergbrem) Bremvlinder
Cytisus scoparius Brem Vals heideblauwtje
Cytisus supinus Liggende brem Bremvlinder
Dorycnium germanium Dorycnium germanium (klaversoort) Boswitje (Midden-Europa)
Dorycnium hirsutum Dorycnium hirsutus (klaversoort) Groentje
Dorycnium pentaphyllum Dorycnium pentaphyllum (klaversoort) Heideblauwtje
Galega officinalis Geitenruit Zuidelijk staartblauwtje, Vals heideblauwtje
Genista pilosa Kruipbrem Groentje, Boomblauwtje
Genista sagittalis Pijlbrem Groentje, Boomblauwtje
Genista tinctoria Verfbrem Groentje, Bloemenblauwtje, Vals heideblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Hedysarum hedysaroides Hedysarum hedysaroides Alpenblauwtje
Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver Bruin dikkopje, Boswitje, Oranje luzernevlinder, Gele luzernevlinder, Bergluzernevlinder, Heideblauwtje (Midden-Europa), Kroonkruidblauwtje, Adonisblauwtje, Bleek blauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Lathyrus sp. Geslacht Lathyrus Zuidelijk staartblauwtje
Lathyrus latifolius Brede lathyrus Zuidelijk staartblauwtje
Lathyrus linifolius Knollathyrus Boswitje
Lathyrus niger Zwarte lathyrus Oostelijk boswitje, Lathyruszwever
Lathyrus palustris Moeraslathyrus Boswitje
Lathyrus pratensis Veldlathyrus Oostelijk boswitje, Boswitje, Wikkeblauwtje
Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus Oostelijk boswitje, Lathyruszwever
-------------------- -------------------------------------------------
Lotus sp. Geslacht Rolklaver Aardbeivlinder (DK), Boswitje
Lotus corniculatus Gewone rolklaver Bruin dikkopje, Oostelijk boswitje, Boswitje, Zuidelijke luzernevlinder, Gele luzernevlinder (Midden-Europa), Bergluzernevlinder, Groentje, Staartblauwtje, Bloemenblauwtje, Heideblauwtje, Vals heideblauwtje, Kroonkruidblauwtje, Icarusblauwtje
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver Bruin dikkopje, Staartblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Lupinus luteus Gele lupine Oranje luzernevlinder
-------------------- -------------------------------------------------
Medicago sp. Geslacht Rupsklaver Staartblauwtje, Oostelijk staartblauwtje, Bloemenblauwtje
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver Oranje luzernevlinder
Medicago lupulina Hopklaver Groentje, Zuidelijk staartblauwtje, Staartblauwtje, Oostelijk staartblauwtje, Icarusblauwtje
Medicago sativa Luzerne Boswitje, Oranje luzernevlinder, Oostelijk luzernevlinder, Gele luzernevlinder, Staartblauwtje, Oostelijk staartblauwtje, Bloemenblauwtje, Icarusblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Melilotus italicus Melilotus italicus Klein tijgerblauwtje
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver Klaverblauwtje, Icarusblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Onobrychis sp. Geslacht Esparcette Bloemenblauwtje, Oostelijk esparcetteblauwtje
Onobrychis arenaria Zandesparcette Witstreepblauwtje
Onobrychis montana Bergesparcette Zuidelijk dwergblauwtje
Onobrychis viciifolia Esparcette Zuidelijk dwergblauwtje, Bloemenblauwtje, Witstreepblauwtje, Esparcetteblauwtje, Italiaans zilverblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Ononis spinosa Kattendoorn Icarusblauwtje
Oxytropis jacquinii Oxytropis jacquinii Alpenblauwtje
Robinia pseudoacacia Valse acacia Lathyruszwever
Spartium junceum Bezemstruik Groentje, Tijgerblauwtje, Boomblauwtje, Bloemenblauwtje
Tetragonolobus maritimus Hauwklaver (of Gele lotus) Bruin dikkopje
-------------------- -------------------------------------------------
Trifolium sp. Geslacht Klaver Gele luzernevlinder
Trifolium alpestre Alpenklaver Klaverblauwtje
Trifolium dubium Kleine klaver Icarusblauwtje
Trifolium medium Bochtige klaver Klaverblauwtje
Trifolium pratense Rode klaver Staartblauwtje, Oranje luzernevlinder, Gele luzernevlinder, Klaverblauwtje
Trifolium repens Witte klaver Gele luzernevlinder (Midden-Europa), Bergluzernevlinder, Icarusblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Ulex minor Ulex minor Staartblauwtje
Ulex galli Ulex galli Staartblauwtje
-------------------- -------------------------------------------------
Vicia sp. Geslacht Wikke Oostelijk boswitje, Steppeluzernevlinder, Bloemenblauwtje
Vicia cracca Vogelwikke Boswitje, Groentje, Wikkeblauwtje
Vicia hirsuta Ringelwikke Steppeluzernevlinder
Vicia lathyroides Lathyruswikke Boswitje
Vicia sepium Heggenwikke Boomblauwtje
| Weegbreefamilie / Plantaginaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Weegbreefamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek Boswitje, luzernevlinder, Heideblauwtje, Vals heideblauwtje, Turkooisblauwtje
Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid Bosparelmoervlinder
Linaria vulgaris Vlasbekje (Vlasleeuwenbek) Tweekleurige parelmoervlinder
Plantago sp. Geslacht Weegbree Steppeparelmoervlinder, Veldparelmoervlinder
Plantago alpina Alpenweegbree Herdersparelmoervlinder, Dwergparelmoervlinder, Alpenparelmoervlinder
Plantago lanceolata Smalle weegbree Bosparelmoervlinder, Oostelijke parelmoervlinder, Veldparelmoervlinder, Tweekleurige parelmoervlinder, Westelijke parelmoervlinder
Plantago maritima Zeeweegbree Veldparelmoervlinder
Plantago media Ruige weegbree Bosparelmoervlinder, Veldparelmoervlinder, Westelijke parelmoervlinder
Veronica sp. Geslacht Ereprijs Steppeparelmoervlinder, Veldparelmoervlinder, Tweekleurige parelmoervlinder
Veronica austriaca (teucrium) Brede ereprijs Oostelijke parelmoervlinder, Veldparelmoervlinder (Midden-Europa)
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs Bosparelmoervlinder, Oostelijke parelmoervlinder, Veldparelmoervlinder (Midden-Europa)
Veronica spicata Aarereprijs Veldparelmoervlinder


| Wegedoornfamilie / Rhamnaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Wegedoornfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Rhamnus sp. Geslacht Vuilboom Cleopatra, Citroenvlinder, Wegedoornpage
Rhamnus cathartica Wegedoorn Cleopatra, Citroenvlinder, Wegedoornpage
Rhamnus frangula (Frangula alnus) Sporkehout Citroenvlinder
Rhamnus saxatilis Rhamnus saxatilis Wegedoornpage


| Wijnruitfamilie / Rutaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Wijnruitfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ruta graveolens Wijnruit Koninginnenpage


Wilgenfamilie / Salicaceae

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Wilgenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Populus sp. Geslacht Populier Rouwmantel, Gehakkelde vos, Oostelijke Vos
Populus nigra Zwarte populier Kleine weerschijnvlinder, Grote ijsvogelvlinder
Populus tremula Ratelpopulier Kleine weerschijnvlinder, Grote ijsvogelvlinder
Salix sp. Geslacht Wilg Rouwmantel, Grote Vos, Gehakkelde vos, Oostelijke Vos
Salix alba Schietwilg Kleine weerschijnvlinder, Oostelijke weerschijnvlinder
Salix aurita Geoorde wilg Grote weerschijnvlinder
Salix caprea Boswilg Rouwmantel, Grote Vos, Grote weerschijnvlinder, Kleine weerschijnvlinder
Salix cinerea Grauwe wilg Grote Vos, Grote weerschijnvlinder, Kleine weerschijnvlinder
Salix reticulata Netbladige wilg Arctische parelmoervlinder
Salix viminalis Katwilg RouwmantelAlfabetische lijst van Waardplanten van Dagvlinders


wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Agrimonia sp. Geslacht Agrimonie Aardbeivlinder (DK)
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie Aardbeivlinder
Alcea rosea Stokroos Kaasjeskruiddikkopje
Alchemilla glomerulans Grootbladige vrouwenmantel Bergspikkeldikkopje
Crataegus sp. Geslacht Meidoorn Koningspage, Groot geaderd witje
Dryas octopedale Zilverkruid Bergspikkeldikkopje
Filipendula vulgaris Knolspirea Bretons spikkeldikkopje, Purperstreepparelmoervlinder
Filipendula ulmaria Moerasspirea Aardbeivlinder (Rhön), Purperstreepparelmoervlinder
Fragaria sp. Geslacht Aardbei
Fragaria moschata Grote bosaardbei Groot spikkeldikkopje
Fragaria vesca Bosaardbei Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Zuidelijke aardbeivlinder
Fragaria viridis Heuvelaardbei Aardbeivlinder (Rhön)
Helianthemum alpestre Alpenzonneroosje Alpenspikkeldikkopje
Helianthemum appeninum Wit zonneroosje Aambeeldspikkeldikkopje
Helianthemum hirtum Borstelig zonneroosje Aambeeldspikkeldikkopje
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje Groot spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Groentje, Heideblauwtje, Vals heideblauwtje, Bruin blauwtje, Vals bruin blauwtje, Moors bruin blauwtje
Helianthemum oelandicum Ölands zonneroosje Groot spikkeldikkopje, Vals heideblauwtje
Malus sylvestris Wilde appel Koningspage
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Malva moschata Muskuskaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Malva neglecta Klein kaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Origanum vulgare Wilde marjolein Tijmblauwtje
Potentilla sp. Geslacht Ganzerik Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje, Westelijk spikkeldikkpopje, Witgezoomd spikkeldikkopje, Zuidelijke aardbeivlinder, Kalkgraslanddikkopje
Potentilla aurea Gele of Gouden ganzerik Donker spikkeldikkopje
Potentilla anglica Kruipganzerik Groot spikkeldikkopje
Potentilla anserina Zilverschoon Frans spikkeldikkopje, Aardbeivlinder
Potentilla argentea Viltganzerik Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje
Potentilla erecta Tormentil Groot spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Zuidelijke aardbeivlinder
Potentilla hirta Potentilla hirta Aambeeldspikkeldikkopje, Geelbandspikkeldikkopje, Voorjaarsspikkeldikkopje
Potentilla palustris Wateraardbei Groot spikkeldikkopje
Potentilla recta Rechte ganzerik Voorjaarsspikkeldikkopje, Geelbandspikkeldikkopje
Potentilla reptans Vijfvingerkruid Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje (DK), Frans spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Voorjaarsspikkeldikkopje
Potentilla tabernaemontani of P. verna Voorjaarsganzerik Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkpopje, Westelijk spikkeldikkpopje, Aardbeivlinder, Voorjaarsspikkeldikkopje
Prunus sp. Geslacht Prunus Koningspage
Prunus cerasifera Kerspruim Koningspage, Sleedoornpage
Prunus domestica Pruim Koningspage, Sleedoornpage
Prunus instititia Mirabelle of Kroosjespruim Sleedoornpage
Prunus persica Perzik Koningspage
Prunus mahaleb Weichselboom of -kers Koningspage
Prunus spinosa Sleedoorn Koningspage, Groot geaderd witje, Sleedoornpage
Pyrus sp. Geslacht Peer Koningspage
Rubus sp. Geslacht Braam Bretons spikkeldikkopje
Rubus caesius Dauwbraam of Duinbraam Groot spikkeldikkopje, Aarbeivlinder
Rubus chamaemorus Kruipbraam Noords spikkeldikkopje, Frigga's parelmoervlinder, Purperstreepparelmoervlinder
Sanguisorba minor Kleine pimpernel Aarbeivlinder (Rhön), Oostelijk kalkgraslanddikkopje (Rhön), Kalkgraslanddikkopje (Rhön)
Sideritis scordioides Sideritis scordioides Andoorndikkopje
Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes Groot geaderd witje
Stachys officinalis Betonie Pluimdikkopje
Stachys pradica Stachys pradica Pluimdikkopje
Stachys recta Bergandoorn Pluimdikkopje, Andoorndikkopje
Stachys sylvatica Bosandoorn Pluimdikkopje
Thymus serpyllum Kleine tijm of Wilde tijm Klein tijmblauwtje, Tijmblauwtje
Thymus vulgaris Echte tijm Klein tijmblauwtje


Waardplanten

Relatie tussen de ecotoop en het voorkomen van dagvlinders

In onderstaande lijst staan de ecotooptypen, zoals die in Soortenbank zijn gedefiniëerd. In de tweede kolom staan de vlindersoorten, die in deze ecotoop kunnen voorkomen.

Omschrijving ecotoop/leefgebied Mogelijk aanwezige vlindersoorten
Sub-alpien grasland Groot spikkeldikkopje, Bergspikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje
Droge zure graslanden Groot spikkeldikkopje, Bruin dikkopje
Droog kalk grasland en steppe Groot spikkeldikkopje, Bruin dikkopje
Matig voedselrijk grasland Groot spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje, Bruin dikkopje
Vochtig grasland en ruigte Frans spikkeldikkopje