Damkompas.nl

Hoofdpagina | Persoonlijke Damhistorie | Combineren | Typezetjes | Plaatsgebonden Combinaties | Moeilijker Slagprincipes | via Dam Tegenstander | Vastzetten en Opsluiten | Verschillende Spelvormen | Eindspel | Varia | Damboeken | Registers | Toernooien | Contact | Links

Typezetjes met een Meerslag, Coup Renversé

Combineren met een meerslag

Basiscombinaties van typezetjes met een Meerslag

Coup Renversé

Basisposities van de Coup Renversé

Voorbeelden van de Coup Renversé in de wedstrijdpraktijk (26x28)

Voorbeelden van de Coup Renversé (26x28) direct in de wedstrijdpraktijk

Voorbeelden van de Coup Renversé (26x28) direct in de wedstrijdpraktijk met eindslag 32x01

Voorbeelden van de Coup Renversé (26x28) direct in de wedstrijdpraktijk met eindslag 32x03

Voorbeelden van de Coup Renversé (26x28) direct in de wedstrijdpraktijk met eindslag 32x05

Voorbeelden van de Coup Renversé (26x28) direct in de wedstrijdpraktijk met eindslag 32x25

Voorbeelden van de Coup Renversé (26x28) in de wedstrijdpraktijk met eindslag 32x14

Voorbeelden van de Coup Renversé (26x28) met inleidende zetten in de wedstrijdpraktijk

Voorbeelden van de Coup Renversé (26x28) als hulpcombinatie in de wedstrijdpraktijk

Voorbeelden van de Coup Renversé in de wedstrijdpraktijk (26x17 en 17x28)

Voorbeelden van de Coup Renversé in de wedstrijdpraktijk (26x17 en 17x28 met slagkeuze)

Voorbeelden van de Coup Renversé in de wedstrijdpraktijk (26x39) voorafgaand aan pendelslag


Voorbeelden van de Coup Renversé in de wedstrijdpraktijk

Voorbeelden van de Coup Renversé in de wedstrijdpraktijk (27x29)

Voorbeelden van de Coup Renversé in de wedstrijdpraktijk (28x30)

Voorbeelden van de Coup Renversé (gespiegeld) in de wedstrijdpraktijk

Voorbeelden van de Coup Renversé gespiegeld in de wedstrijdpraktijk (25x23)

Voorbeelden van de Coup Renversé gespiegeld in de wedstrijdpraktijk (29x27)

Voorbeelden van de Coup Renversé gespiegeld in de wedstrijdpraktijk (30x28)

Voorbeelden van de Coup Renversé gespiegeld in de wedstrijdpraktijk (35x33)

Voorbeelden van de Coup Renversé in de wedstrijdpraktijk om een doorbraak te verhinderen