Damkompas.nl

Hoofdpagina | Persoonlijke Damhistorie | Combineren | Typezetjes | Plaatsgebonden Combinaties | Moeilijker Slagprincipes | via Dam Tegenstander | Vastzetten en Opsluiten | Verschillende Spelvormen | Eindspel | Varia | Damboeken | Registers | Toernooien | Contact | Links

Diverse Moeilijker (niet plaatsgebonden) Slagprincipes

Coup de l'Aiguille

Basisposities van de Coup l'Aiguille

De Coup l'Aiguille in de wedstrijdpraktijk

Coup de la Trappe of Valluikslag


Basisposities van de Valluikslag

Voorbeelden van de Valluikslag in de Wedstrijdpraktijk

Voorbeelden van de Valluikslag bij de KorteVleugelOpsluiting

Voorbeelden van de Valluikslag in samenhang met de Kettingstelling

Overige Voorbeelden van de Valluikslag

Coup de la Double Trappe of Dubbele Valluikslag

Basisposities van de Dubbele Valluikslag

Voorbeelden van de Dubbele Valluikslag in de Wedstrijdpraktijk

De Coup de la Valse (Walsslag)

Basisposities van de Coup de la Valse

De Coup de la Valse (Walsslag) in de wedstrijdpraktijk

Coup Dambrun

Basisposities van de Coup Dambrun

De Coup Dambrun in de wedstrijdpraktijk

Coup de Fusil de Chasse

Basisposities van de Coup de Fusil de Chasse

De Coup de Fusil de Chasse in de wedstrijdpraktijk