Damkompas.nl

Hoofdpagina | Persoonlijke Damhistorie | Combineren | Typezetjes | Plaatsgebonden Combinaties | Moeilijker Slagprincipes | via Dam Tegenstander | Vastzetten en Opsluiten | Verschillende Spelvormen | Eindspel | Varia | Damboeken | Registers | Toernooien | Contact | Links

De Hekstelling

Korte vleugelopsluiting met Hekstelling

Voorbeelden van combinaties in de Hekstelling

Voorbeelden van typezetjes in de hekstelling in de wedstrijdpraktijk

Hekstelling, de Coup du Chassé-Croisé in de wedstrijdpraktijk

Voorbeelden waarbij zowel de Hekstelling als de Kettingstelling een rol speelt

Voorbeelden van de aanvangszet 27-21, waardoor de Hekstelling overgaat in een Gesloten Flankaanval

Voorbeelden van overige combinaties in de hekstelling in de wedstrijdpraktijk

Voorbeelden van verliescombinaties met de Hekstelling in de wedstrijdpraktijk