Wandelkoers.nl

hoofdpagina | even voorstellen | wandelen | wandelroutes | reisorganisator | groepswandelreizen | terugblik | ervaringen deelnemers | wetenswaardig | reisgidsen en boekhandels | facebook | contact | mijn foto's | links

Waardplanten uit overige Plantenfamilies

| Iepenfamilie / Ulmaceae |

| Geslacht Iep / Ulmus sp. |

| Kaardebolfamilie / Dipsacaceae |


| Kornoeljefamilie / Cornaceae

| Geslacht Koernoelje / Cornus sp. |

Het plantengeslacht KornoeljeRode kornoelje| Olijffamilie / Oleaceae |

Es / Fraxinus excelsior

De Es is de waardplant voor:
Roodbonte parelmoervlinder

De foto hiernaast toont de boom van de Es.

De foto hiernaast toont het blad en de zaden van de Es.

De foto hiernaast toont de stam van de Es.


Wilde liguster / Lugustrum vulgare

Wilde liguster is de waardplant voor:
Roodbonte parelmoervlinder

De foto hiernaast toont de bloemen van de Wilde liguster.

De foto hiernaast toont de struik van Wilde liguster in de natuurlijke omgeving.| Steenbreekfamilie / Saxifragaceae |

Gele bergsteenbreek / Saxifraga aizoides

Gele bergsteenbreek is de waardplant voor:
Kleine apollovlinder

De foto hiernaast toont de bloem van Gele bergsteenbreek.

De foto hiernaast toont de planten van Gele bergsteenbreek.


| Wegedoornfamilie / Rhamnaceae |

| Wijnruitfamilie / Rutaceae |

Wijnruit / Ruta graveolens

Wijnruit is de waardplant voor:
Koninginnenpage

De foto hiernaast toont de bloem van Wijnruit.| Wilgenfamilie / Salicaceae |

Zwarte populier / Populus nigra

Zwarte populier is de waardplant voor:
Kleine weerschijnvlinder
Grote ijsvogelvlinder

De foto hiernaast toont de boom van Zwarte populier.

De foto hiernaast toont het blad van Zwarte populier.

De foto hiernaast toont de bloei van Zwarte populier.

De foto hiernaast toont de stam van Zwarte populier.