Vlinderkring.nl

hoofdpagina | algemeen | eigen waarnemingen | eigen onderzoeken | biologische aspecten | speciale onderwerpen | dagvlinderfamilies | waardplantenfamilies | documentatie | contact | links

Plantenfamilies in relatie met vlindersoorten| Berkenfamilie / Betulaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Berkenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Betula sp. Geslacht Berk Sleedoornpage, Rouwmantel, Grote vos, Gehakkelde vos, Frigga's parelmoervlinder, Roodbonte parelmoervlinder
Betula pendula Ruwe berk Rouwmantel
Coryllus avellana Hazelaar Gehakkelde aurelia
| Cypergrassenfamilie / Cyperaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Cypergrassenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Carex sp. Geslacht Zegge Veenhooibeestje, Boszandoog, Siberische erebia, Baltische toendravlinder
Carex diandra Ronde zegge Veenhooibeestje
Carex canescens Zompzegge Veenhooibeestje
Carex limosa Slijkzegge Veenhooibeestje
Carex montana Bergzegge Boszandoog
Carex remota IJle zegge Koevinkje
Carex rostrata Snavelzegge Veenhooibeestje
Eriophorum sp. Geslacht Wollegras Veenhooibeestje
Eriophorum angustifolium Veenpluis Veenhooibeestje
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras Veenhooibeestje, Baltische toendravlinder
| Dennenfamilie / Pinaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Dennenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Pinus sylvestris Den| Duindoornfamilie / Elaeagnaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Duindoornfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Hippophae rhamnoides Duindoorn Vals heideblauwtje (Midden-Europa)


| Gentiaanfamilie / Gentianaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Gentiaanfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Gentiana asclepiadea Zijdeplantgentiaan Gentiaanblauwtje (Midden-Europa)
Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan Berggentiaanblauwtje
Gentiana germanica Duitse gentiaan Gentiaanblauwtje (Midden-Europa)
Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan Gentiaanblauwtje


| Hennepfamilie / Cannabaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Hennepfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Celtis australis Europese netelboom Snuitvlinder
Humulus lupulus Hop Gehakkelde aurelia


| Hulstfamilie / Aquifoliaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Hulstfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ilex sp. Geslacht Hulst Boomblauwtje
Ilex aquifolium Gewone hulst Boomblauwtje| Iepenfamilie / Ulmaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Iepenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ulmus sp. Geslacht Iep Rouwmantel, Gehakkelde vos, Oostelijke Vos
Ulmus glabra Ruwe iep Iepenpage
Ulmus laevis Fladderiep Iepenpage
Ulmus minor Gladde- of Veldiep Iepenpage, Grote Vos
| Kaardebolfamilie / Dipsacaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Kaardebolfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Cephalaria sp. Geslacht Cephalaria Moerasparelmoervlinder
Succisa pratensis Blauwe knoop Moerasparelmoervlinder
| Kamperfoeliefamilie / Caprifoliaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Kamperfoeliefamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Knautia sp. Geslacht Knautia Moerasparelmoervlinder, Roodbonte parelmoervlinder
Knautia arvensis Beemdkroon Moerasparelmoervlinder
Lonicera caerulea Honingbes Oranjebonte parelmoervlinder
Lonicera caprifolium Gewone kamperfoelie Kleine ijsvogelvlinder, Blauwe ijsvogelvlinder
Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie Kleine ijsvogelvlinder, Blauwe ijsvogelvlinder
Scabiosa columbaria Duifkruid Moerasparelmoervlinder
Symphoricarpos albus Sneeuwbes Blauwe ijsvogelvlinder
-------------------- -------------------------------------------------
Valeriana sp. Geslacht Valeriaan Herdersparelmoervlinder, Woudparelmoervlinder
Valeriana dioica Kleine valeriaan Woudparelmoervlinder
Valeriana officinalis Echte valeriaan Woudparelmoervlinder| Kattenstaartfamilie / Lythraceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Kattenstaartfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Lythrum sp. Geslacht Kattenstaart Boomblauwtje
Lythrum salicaria Grote kattenstaart Boomblauwtje
| Klimkersfamilie / Tropaeolaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Klimkersfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Tropaeolum majus Oost-Indische kers Groot koolwitje, Klein koolwitje| Klimopfamilie / Araliaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Klimopfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Hedera sp. Geslacht Klimop Boomblauwtje
Hedera helix Kleinbladige klimop Boomblauwtje


| Kornoeljefamilie / Cornaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Kornoeljefamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Cornus sp. Geslacht Kornoelje Boomblauwtje
Cornus sanguineum Rode kornoelje Boomblauwtje| Muskuskruidfamilie / Adoxaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Muskuskruidfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Viburnum opulus Gelders roos Roodbonte parelmoervlinder| Napjesdragersfamilie / Fagaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Napjesdragersfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Quercus sp. Geslacht Eik
Quercus cerris Moseik of Turkse eik Eikenpage, Bruine eikenpage
Quercus ilex Steeneik Bruine eikenpage
Quercus petraea Wintereik Eikenpage, Bruine eikenpage
Quercus pubescens Donzige eik Eikenpage, Bruine eikenpage
Quercus robur Zomereik Eikenpage, Bruine eikenpage
Quercus rubra Amerikaanse eik Eikenpage


| Olijffamilie / Oleaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Olijffamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Fraxinus excelsior Es Roodbonte parelmoervlinder
Ligustrum vulgare Wilde liguster Roodbonte parelmoervlinder


| Papaverfamilie / Papaveraceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Papaverfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Corydalis sp. Geslacht Helmbloem Zwarte apollovlinder
Corydalis cava Holwortel Zwarte apollovlinder
Corydalis intermedia Corydalis intermedia Zwarte apollovlinder
Corydalis lutea Gele helmbloem Zwarte apollovlinder
Corydalis solida Vingerhelmbloem Zwarte apollovlinder


| Pijpbloemfamilie / Aristolochiaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Pijpbloemfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Aristolochia sp. Geslacht Pijpbloem Zuidelijke pijpbloemvlinder
Aristolochia clematitis Pijpbloem Zuidelijke pijpbloemvlinder
Aristolochia lutea Aristolochia lutea Zuidelijke pijpbloemvlinder
Aristolochia pallida Aristolochia pallida Zuidelijke pijpbloemvlinder

Het algehele voorkomen heeft dit geslacht de naam "Duitse pijp" gegeven, vanwege de overeenkomsten met een houtvesterspijp. In de Verenigde Staten wordt het geslacht ook wel "Dutchman's pipe" ("Nederlandse pijp") genoemd.| Ranonkelfamilie / Ranunculaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Ranonkelfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ranunculus sp. Geslacht Ranonkel Aardbeivlinder (DK)| Resedafamilie / Resedaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Resedafamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Reseda sp. Geslacht Reseda Klein koolwitje, Oranjetipje
Reseda alba Witte reseda Resedawitje
Reseda lutea Wilde reseda Resedawitje, Oostelijk resedawitje
Reseda luteola Wouw Resedawitje
| Ribesfamilie / Grossulariaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Ribesfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ribes sp. Geslacht Ribes Gehakkelde aurelia
Ribes rubrum Aalbes a href="#polygonia c-album">Gehakkelde aurelia| Steenbreekfamilie / Saxifragaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Steenbreekfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek Kleine apollovlinder| Wijnruitfamilie / Rutaceae |

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Wijnruitfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Ruta graveolens Wijnruit Koninginnenpage


Wilgenfamilie / Salicaceae

In onderstaande lijst staan de wetenschappelijke namen van de Wilgenfamilie, die als waardplant dienen voor dagvlinders; in de tweede kolom staat de nederlandse naam; in de derde kolom de vlindersoort.

wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Populus sp. Geslacht Populier Rouwmantel, Gehakkelde vos, Oostelijke Vos
Populus nigra Zwarte populier Kleine weerschijnvlinder, Grote ijsvogelvlinder
Populus tremula Ratelpopulier Kleine weerschijnvlinder, Grote ijsvogelvlinder
Salix sp. Geslacht Wilg Rouwmantel, Grote Vos, Gehakkelde vos, Oostelijke Vos
Salix alba Schietwilg Kleine weerschijnvlinder, Oostelijke weerschijnvlinder
Salix aurita Geoorde wilg Grote weerschijnvlinder
Salix caprea Boswilg Rouwmantel, Grote Vos, Grote weerschijnvlinder, Kleine weerschijnvlinder
Salix cinerea Grauwe wilg Grote Vos, Grote weerschijnvlinder, Kleine weerschijnvlinder
Salix reticulata Netbladige wilg Arctische parelmoervlinder
Salix viminalis Katwilg RouwmantelAlfabetische lijst van Waardplanten van Dagvlinders


wetenschappelijke naam nederlandse naam vlindersoort
Agrimonia sp. Geslacht Agrimonie Aardbeivlinder (DK)
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie Aardbeivlinder
Alcea rosea Stokroos Kaasjeskruiddikkopje
Alchemilla glomerulans Grootbladige vrouwenmantel Bergspikkeldikkopje
Crataegus sp. Geslacht Meidoorn Koningspage, Groot geaderd witje
Dryas octopedale Zilverkruid Bergspikkeldikkopje
Filipendula vulgaris Knolspirea Bretons spikkeldikkopje, Purperstreepparelmoervlinder
Filipendula ulmaria Moerasspirea Aardbeivlinder (Rhön), Purperstreepparelmoervlinder
Fragaria sp. Geslacht Aardbei
Fragaria moschata Grote bosaardbei Groot spikkeldikkopje
Fragaria vesca Bosaardbei Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Zuidelijke aardbeivlinder
Fragaria viridis Heuvelaardbei Aardbeivlinder (Rhön)
Helianthemum alpestre Alpenzonneroosje Alpenspikkeldikkopje
Helianthemum appeninum Wit zonneroosje Aambeeldspikkeldikkopje
Helianthemum hirtum Borstelig zonneroosje Aambeeldspikkeldikkopje
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje Groot spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Groentje, Heideblauwtje, Vals heideblauwtje, Bruin blauwtje, Vals bruin blauwtje, Moors bruin blauwtje
Helianthemum oelandicum Ölands zonneroosje Groot spikkeldikkopje, Vals heideblauwtje
Malus sylvestris Wilde appel Koningspage
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Malva moschata Muskuskaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Malva neglecta Klein kaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Kaasjeskruiddikkopje
Origanum vulgare Wilde marjolein Tijmblauwtje
Potentilla sp. Geslacht Ganzerik Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje, Westelijk spikkeldikkpopje, Witgezoomd spikkeldikkopje, Zuidelijke aardbeivlinder, Kalkgraslanddikkopje
Potentilla aurea Gele of Gouden ganzerik Donker spikkeldikkopje
Potentilla anglica Kruipganzerik Groot spikkeldikkopje
Potentilla anserina Zilverschoon Frans spikkeldikkopje, Aardbeivlinder
Potentilla argentea Viltganzerik Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje
Potentilla erecta Tormentil Groot spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Zuidelijke aardbeivlinder
Potentilla hirta Potentilla hirta Aambeeldspikkeldikkopje, Geelbandspikkeldikkopje, Voorjaarsspikkeldikkopje
Potentilla palustris Wateraardbei Groot spikkeldikkopje
Potentilla recta Rechte ganzerik Voorjaarsspikkeldikkopje, Geelbandspikkeldikkopje
Potentilla reptans Vijfvingerkruid Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje (DK), Frans spikkeldikkopje, Aardbeivlinder, Voorjaarsspikkeldikkopje
Potentilla tabernaemontani of P. verna Voorjaarsganzerik Groot spikkeldikkopje, Bretons spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkpopje, Westelijk spikkeldikkpopje, Aardbeivlinder, Voorjaarsspikkeldikkopje
Prunus sp. Geslacht Prunus Koningspage
Prunus cerasifera Kerspruim Koningspage, Sleedoornpage
Prunus domestica Pruim Koningspage, Sleedoornpage
Prunus instititia Mirabelle of Kroosjespruim Sleedoornpage
Prunus persica Perzik Koningspage
Prunus mahaleb Weichselboom of -kers Koningspage
Prunus spinosa Sleedoorn Koningspage, Groot geaderd witje, Sleedoornpage
Pyrus sp. Geslacht Peer Koningspage
Rubus sp. Geslacht Braam Bretons spikkeldikkopje
Rubus caesius Dauwbraam of Duinbraam Groot spikkeldikkopje, Aarbeivlinder
Rubus chamaemorus Kruipbraam Noords spikkeldikkopje, Frigga's parelmoervlinder, Purperstreepparelmoervlinder
Sanguisorba minor Kleine pimpernel Aarbeivlinder (Rhön), Oostelijk kalkgraslanddikkopje (Rhön), Kalkgraslanddikkopje (Rhön)
Sideritis scordioides Sideritis scordioides Andoorndikkopje
Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes Groot geaderd witje
Stachys officinalis Betonie Pluimdikkopje
Stachys pradica Stachys pradica Pluimdikkopje
Stachys recta Bergandoorn Pluimdikkopje, Andoorndikkopje
Stachys sylvatica Bosandoorn Pluimdikkopje
Thymus serpyllum Kleine tijm of Wilde tijm Klein tijmblauwtje, Tijmblauwtje
Thymus vulgaris Echte tijm Klein tijmblauwtje


Waardplanten

Relatie tussen de ecotoop en het voorkomen van dagvlinders

In onderstaande lijst staan de ecotooptypen, zoals die in Soortenbank zijn gedefiniëerd. In de tweede kolom staan de vlindersoorten, die in deze ecotoop kunnen voorkomen.

Omschrijving ecotoop/leefgebied Mogelijk aanwezige vlindersoorten
Sub-alpien grasland Groot spikkeldikkopje, Bergspikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje
Droge zure graslanden Groot spikkeldikkopje, Bruin dikkopje
Droog kalk grasland en steppe Groot spikkeldikkopje, Bruin dikkopje
Matig voedselrijk grasland Groot spikkeldikkopje, Frans spikkeldikkopje, Bruin dikkopje
Vochtig grasland en ruigte Frans spikkeldikkopje